Terminis i condicions

Titular i condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació – ara en endavant CGC -, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la nostra web: ses24.com, de propietat de Seguridad Euro Systems 24, S.L. (ahora en adelante Ses24), sociedad española, con NIF B59896852, y ubicado en Paseo Lluis Companys, 4 1º 2 ª (08018) Barcelona, a efecte de notificacions.

Els usuaris que realitzen compres a ses24.com accepten plenament les presentacions CGC i quedaran vinculats per aquestes, tal i com si fossin escrites en el moment de contractació/compra.

Serà requisit indispensable la lectura i l’acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de ses24.com.

Seguridad Euro Systems 24, S.L. es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense previ avis. El CGC sempre serà accessible des del lloc web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir en qualsevol moment.

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant el compliment del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofertat i amb les condicions generals de venda vigents en aquest moment concret. Una vegada formalitzat el comanda, s’entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que amparan al consumidor adquirent i, des d’aquest instant, els preus i condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l’acord exprés dels dos contractants. . El castellano, el català i l’anglès seran les llengües utilitzades per formalitzar el contracte. El document electrònic en que se formalitza el contracte s’arxivarà i l’usuari tindrà accés a ell a la seva zona de client.

Condicions revisades l’1 de febrer de 2024

Seguridad Euro Systems 24, S.L. es reserva el dret de denegar i/o suspendre l’accés als serveis prestats a ses24.com per raons de vulneració de la bona fe contractual, incompliment de la legislació d’aplicació, de les presents Condicions Generals de Compra i/o en supòsits de fraude detectados per aquesta empresa i/o qualsevol dels seus proveïdors.


Enviaments
 • Els terminis de lliurament oscil·len entre les 24 i les 72 hores a l’elecció del client. No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentam que les empreses de transport els cumplan sempre que sigui possible. En poblacions rurals alejades de nuclis urbans no és possible garantir en cap cas la entrega en 24 hores.
 • Els terminis de lliurament depenen de la disponibilitat de cada producte, el qual es troba indicat en tots i cada un dels productes ofertats. En els comandaments que inclouen diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l’article amb el termini de lliurament sea mayor.
 • En el cas que decideixi triar l’opció de preconfiguració prèvia del kit d’alarma de seguretat mitjançant els nostres tècnics autoritzats el termini de lliurament s’ampliarà en 48-72 hores des de l’acceptació per part del client de les noves condicions amb el nostre suport tècnic especialitzat.
 • El client disposarà de 72 hores per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que inclou tot el que ha d’incloure els productes inclosos. Passades aquestes 72 hores hauran d’acceptar l’enviament i no acceptaran reclamacions per desperfectes o fallos amb l’enviament.
 • Es considerarà entregat un comandament quan sea firmat el rebut de lliurament per part del client. És en les properes 72 hores quan el client hagi de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exponer totes les objeccions que puguin existir.
 • En cas de rebre un producte donat pel transport, és recomanable contactar-nos dins de les primeres 24 hores per poder reclamar la incidència a l’empresa de transport. De la mateixa forma és convenient deixar constància a l’empresa de transport.

 

Desistiment

A estos efectos, LA EMPRESA informa que el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) estableix diverses opcions per poder exercir el dret de desistiment. Entre elles contemplen la possibilitat de fer-ho rellenant un formulari de forma telemàtica. Amb el fin d’acortar els temps i de que pugui realitzar la devolució d’una forma còmoda i sense demoras, des de ses24.com li aconsejam que feu ús d’aquesta opció i relleu el formulari de desistiment.

Conforme a la legislació vigent, es pot procedir sense efecte el contracte celebrat, sense necessitat de justificar la decisió i la penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercancía per al client. Per a ell s’ha de complir les condicions exposades en aquest document: formulari de desistiment.

El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d’una manipulació dels mateixos distints a la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es referiran a:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb el consentiment previ expresso del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient d’això, una vegada que el contracte hagi estat. completament executat per l’empresari, habrá perdut el seu dret de desistiment.
 2. El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo preu dependa de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que pugui produirse durant el període de desistiment.
 3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 4. El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
 5. El subministrament de béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa s’ha barrejat de forma indisociable amb altres béns.


Una vegada rebem el/los producte/s, us devolverem el diners segons la forma de pagament que s’ha utilitzat:

 • Si pagaste amb targeta, l’abono ho realitzarem al teu compte en un termini de 48 a 72 hores.
 • Si el pago lo hiciste por transferencia, pediremos un número de cuenta para hacerte el abono. Ten en compte que poden passar fins a 48h hábiles fins que es veuen reflectits al vostre compte bancari.
 • Per al resto de les formes de pagament, us demanarem un número de compte per fer-vos el bon.

Només seràs responsables de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos distinta a la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

 

Condicions de devolucions per a clients particulars

 • Toda mercancía ha de ser devuelta en el seu embalatge i condicions originals, en perfecte estat i protegit, evitant adhesius, precintos o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l’article. En cas contrari ses24.com es reserva el dret de recollir la devolució.
 • Una vegada rellenado i enviat el formulari de desistiment, rebràs les instruccions per a què ens facis arribar a les nostres instal·lacions al teu correu electrònic. Heu d’enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 14 dies naturals des dels quals ens comuniqueu el vostre desig d’exercir el dret.
 • Els costos de transport originats per la devolució correran a la vostra càrrega. Eres lliure de elegir i buscar l’agència que més s’adapti a les teves necessitats o t’oferim les tarifes més competitives.
 • Una vegada rebuda la mercancía i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import. Us devolverem el pagament rebut, inclòs el gasto de entrega amb l’excepció dels costos addicionals resultants de l’elecció per la vostra part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de entrega ordinària que ofrezcamos.

 

Cancel·lacions de comandes i devolucions

Aquellas cancelaciones de pedidos que implican una devolución al cliente y que sean por transferencia bancaria tindran un plazo máximo de 30 días por trámites administrativos, si bien intentamos que el plazo no sea superior a 7 días.

Si per alguna razón no estàs plenament satisfet o el que has pedido no és acord amb l’oferta, té 14 dies per a desenvolupar-lo i canviar-lo per qualsevol altre producte de la botiga. En Seguridad Euro Systems 24, S.L. ens preocupem per la satisfacció dels clients, si no pots desenvolupar-lo en el termini de 14 dies, només has d’avisar-nos, enviant un correu electrònic a ses24sl@infonegocio.com o trucant al telèfon d’atenció al client 93..300.80.54.

Per a la devolució dels productes tenen que complir les següents condicions:

– El producte ha d’estar intacte, sense utilitzar i en perfecte estat.

– El producte ha de dur la seva etiqueta identificadora pegada al producte.

Seguridad Euro Systems 24, S.L. no realitza devoluciones d’import salvo que la devolució se deba a un error nuestro, el producte es troba defectuós, en aquest cas es procedirà al reemborsament del import més els gastos d’envió.

Els gastos de devolucions correran a la càrrega del client i seran de 10,00 € per la recogida i el nou enviament, que pagaran a la entrega del paquet.


Resolució de litigis

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Garanties

La garantia no cubre aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o manipulació del mateix distinta a la necessària per establir la seva naturalesa, característiques o funcionament. En aquests casos, el consumidor haurà de fer la càrrega de la seva reparació. Quedan, per tant, excluidos de la garantia:

 • Defectos i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgaste.
 • Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per ses24.com, així com els productes que son objecte d’un contracte de suport específic.
 • Configuració incorrecta del programari/maquinari, per part del client, d’un equip, components o perifèrics. Incorrecta configuració de programari/maquinari o averia en un equip provocat per un component no administrat per ses24.com i incorporat pel client.

Amb caràcter general el termini de garantia és 3 anys des del moment de la compra. Per ello és indispensable disposar del ticket de compra o factura que servirà a l’usuari per demostrar que el producte ha estat comprat en un establiment i en ell apareix la data en què ha estat adquirit.