Serveis

Servei Post-Venda

El servei post-venda és obligatori per a tots els equips connectats a Central Receptora d’Alarmes, des d’ara C.R.A.
La CRA s’ocupa d’enviar a les nostres oficines, els esdeveniments que es produeixen quan els equips no funcionen correctament, fent arribar aquesta informació per Internet, perquè el servei tècnic pugui actuar com més aviat millor, però amb una doble via, ja que l’usuari de l’equip pot també detectar la fallada de l’equip de seguretat en el panell de la seva alarma, reforçant d’aquesta manera la detenció de la fallada del seu equip i poder comunicar-lo al servei tècnic.

Sistemes de Seguretat, Alarmes i Videovigilància