Serveis

Servei postvenda

El servei postvenda es obligatori per a tots els equips connectats a Central Receptora d’Alarmes, des d’ara C.R.A.

La CRA s’ocupa d’enviar a les nostres oficines, els esdeveniments que es produeixen quan els equips no funcionen correctament, fent arribar aquesta informació per internet, per que el equip tècnic pugui actuar amb la major brevetat possible, però amb una doble via, ja que el usuari del equip pot també detectar la errada del equip de seguretat al panell de la seva alarma, reforçant d’aquesta manera la detecció del error des de el seu propi equip i així ho pot comunicar al servei tècnic.

Els nostres productes.